Montering

Hvordan montere kunstgress i hagen? Her viser vi deg hvordan.

Grunnarbeider

 1. Ta bort eksisterende gress. Fjern også 15-20 cm av jorden under. Jo mer du fjerner av jorden, jo bedre er det. Spray så på ugressmiddel. Kjør over med en platekomprimator for å få området jevnt og hardt.
 2. Legg en tekstilduk over jorda.
 3. Fyll på 15-20 cm med veigrus. Det skal være 0-16 masser med ikke altfor mye finstoff.
 4. Rett av grusen. Du kan bruke asfaltrive eller lirer. Selv om kunstgresset drenerer, er det viktig at man får et så jevnt underlag som mulig, slik at det ikke danner seg vanndammer ved kraftig regn. Få inn et naturlig fall. Det er også viktig at en har en kant som kunstgresset kan legges mot. Det vil gi et finere resultat.
 1. Gå over med en platekomprimator slik at grusen blir banket flat og massen blir kompakt.
 2. Når du har fått grunnen slik du vil ha den, legger du på en fiberduk for å hindre oppvekster/ugress. Denne kan du feste med 4 toms galvaniserte spikere slik at den ligger i rett posisjon når kunstgress skal rulles ut.
 3. Nå er du klar til å rulle ut kunstgresset. Husk at for å få et flott resultat, er du avhengig av at du har gjort et skikkelig grunna

Legging av kunstgresset

 1. Rull ut kunstgresset over området. Vær forsiktig slik at tekstilduken ikke forflytter seg. Det kan være en god ide å rulle ut kunstgresset fra den retteste siden først. Dette vil hjelpe deg med å få et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Trekk en snor fra ende til ende for å se om kunstgresset ligger i rett posisjon. Får du dette til, skal det ikke være nødvendig å skjære kantene når rullene skal limes sammen.
 2. Legg så ut neste rull. Pass på at kunstgressfibrene ligger i samme retning. Legg rullen helt inntil rullen som allerede er rullet ut. Det skal være en glipe på 0,5-2mm mellom disse rullene som nå er rullet ut. Dersom glipen er større enn dette og dere ikke klarer å få rettet den ut blir man nødt til å skjære i kunstgresset. Flytt så rullen litt slik at den ligger rett over den første rullen, men nok til at det ikke er en glipe mellom rullene større enn 2mm. Bruk en Stanley-kniv eller lignende og skjær forsiktig i siden av den ene rullen slik at du får det ønskede mellomrom mellom de to rullene.
 1. Bruk samme prosess for å skjøte de andre rullene du skal ha ut.
 2. Når alle rullene er i riktig posisjon, er du klar for å lime. Det er viktig at det ikke er for mange som går over rullene etter at de er i riktig posisjon, da kan de forflytte seg.

Liming av kunstgresset

 1. Legg tapen under skjøten slik at 15 cm av den ligger under hver rull
 2. Sett limtuben i en presse og sprøyt ut limen på baksiden av kunstgresset. En tube med lim skal rekke til en tre meters skjøt. Dersom du tar lim inn på ca 10 cm av kunstgresset er dette bra.
 3. Når du har fått lim på begge sidene av skjøten legger du dem forsiktig ned og sjekker nøye at ingen av kunstgressfibrene ligger nede i limen.
 4. Når dette er gjort, tråkker du forsiktig over skjøten en 6-8ganger slik at limen får heftet seg med taperullen som ligger under under skjøten.
 1. Du kan så ta å kontrollere om du har tråkket nok, ved å ”åpne” opp en liten bit av skjøten for å se om limen ligger jevnt utover både tapen og baksiden av kunstgresset.
 2. Etter noen timer kan du kontrollere om limen har herdet. Dette gjør du ved å løfte forsiktig på kunstgresset rett ved siden av skjøten. Dersom kunstgresset slipper, må du vente litt til. Dersom den andre kunstgressrullen også beveger seg er det klart for sand.

Innfylling av sand

 1. Avhengig avdu har valgt, skal det være en viss mengde sand i kunstgresset.
 2. Denne kan du legge ut med en trillebår. Har du en liten vogn for jevn utdryssing er det ideelt.
 3. Når du har tatt på ca 60-70% av sanden drar du denne jevnt over plenen din med en asfaltrive eller en rake.
 4. Rak så sanden denne ned i kunstgresset. Pass på at du ikke raker på tvers over en skjøt. Rak med fibrene. Du vil se at sanden da enklere legger seg i bånn og at kunstgresset vil reise seg opp. Har du en børstemaskin er det ideelt for dette arbeidet. Vanlige koster er også bra. Spesielt for finishen.
 1. Når du har fått sanden ned og alle fibrene står opp, fyller du på resten av sanden på samme måte.
 2. Til slutt kan du gå over for å se at du har fått fordelt sanden jevnt, og eventuelt fylle på der du synes det er for lite.

Oppmåling

Vi har standard størrelser på rullene med kunstgress: 2 x 25 meter, 4 x 15 meter og 4 x 25 meter. For at du skal få minst mulig kapp er det er viktig at du er nøye med oppmålingen av hagen din før du bestiller kunstgresset.

 1. Ta bort eksisterende gress. Fjern også 15-20 cm av jorden under. Jo mer du fjerner av jorden, jo bedre er det. Spray så på ugressmiddel. Kjør over med en platekomprimator for å få området jevnt og hardt.
 2. Legg en tekstilduk over jorda.
 3. Fyll på 15-20 cm med veigrus. Det skal være 0-16 masser med ikke altfor mye finstoff.
 4. Rett av grusen. Du kan bruke asfaltrive eller lirer. Selv om kunstgresset drenerer, er det viktig at man får et så jevnt underlag som mulig, slik at det ikke danner seg vanndammer ved kraftig regn. Få inn et naturlig fall. Det er også viktig at en har en kant som kunstgresset kan legges mot. Det vil gi et finere resultat.
 1. Gå over med en platekomprimator slik at grusen blir banket flat og massen blir kompakt.
 2. Når du har fått grunnen slik du vil ha den, legger du på en fiberduk for å hindre oppvekster/ugress. Denne kan du feste med 4 toms galvaniserte spikere slik at den ligger i rett posisjon når kunstgress skal rulles ut.
 3. Nå er du klar til å rulle ut kunstgresset. Husk at for å få et flott resultat, er du avhengig av at du har gjort et skikkelig grunna

Garanti

Grunn og værforhold vil variere fra sted til sted. Vår beskrivelse er kun en rettesnor. Safeplay kan ikke bli stilt ansvarlig dersom du skulle få overvann eller setninger i din hage.

Bildeserie

Mål plenområdet
11
Mål plenområdet
Steg

1

Forbered bakken
22
Gjøre grunnarbeid
Steg

2

Forbered bakken
33
Utjevne overflaten
Steg

3

Legg underlag
44
Legg underlag
Steg

4

Installer kunstgresset
55
Kutt kunstgress til størrelse
Steg

5

Installer kunstgresset
66
Juster teppesømmene
Steg

6

Installer kunstgresset
77
Trekk tilbake kantene klare til liming
Steg

7

Lim sømmene til hver rull med gress
88
Rull ut sømbåndet
Steg

8

Lim sømmene til hver rull med gress
99
Trekk av limstrimlen
Steg

9

Lim sømmene til hver rull med gress
1010
Slå sammen den kunstige plenen
Steg

10

Påfør sand på den kunstige plenen
1111
Påfør sand på den kunstige plenen
Steg

11